HOME STAGING


TO INWESTYCJA, NIE WYDATEK

 

CZYM JEST HOME STAGING

HOME STAGING to zespół działań, które przygotowują nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu na rynku wtórnym. Pozwalają szybko zwiększyć atrakcyjność nieruchomości i efektywnie przyciągnąć większą ilość potencjalnych kupców lub najemców oraz często osiągnąć wyższą cenę końcową.

Nazwa Home Staging czyli inscenizacja domu, pochodzi od usługi, która jest wykorzystywana w USA od lat 70-ych, przez pośredników w obrocie nieruchomościami, jako jedno z narzędzi marketingowych. W Wielkiej Brytanii znana jako property styling lub property presentation.

W Polsce usługa HS funkcjonuje ok. 10 lat i staje się coraz bardziej popularnym narzędziem marketingowym w obrocie nieruchomościami. I choć większość kupujących mieszkania na rynku wtórnym i tak planuje urządzenie według własnego pomysłu i przeprowadzenie w nich remontu, to wykorzystanie neutralnego schematu, okazuje się być bardzo pomocne w podejmowaniu ostatecznych decyzji zakupowych.
Polacy zaczynają też doceniać jakość, a ponieważ większość z nas to wzrokowcy ,,kupujący oczami’’, największe znaczenie w marketingu ma kwestia wizualna. Na podstawie pierwszych 5 sekund kształtuje się w świadomości opinia o ofercie i jej wartości. Wartość nieruchomości, zależy nie tylko od czynników obiektywnych, takich jak lokalizacja, powierzchnia czy nawet standard wykończenia, ale także od sposobu prezentacji nieruchomości przy sprzedaży lub wynajmie. 

HOME STAGING to w porównaniu z wartością nieruchomości niewielka, nisko-kosztowa usługa nie przekraczająca 2% wartości nieruchomości. Według analiz rynkowych, to opłacalna inwestycja, która przynosi wzrost zysku o 10% ceny wyjściowej oraz skrócenie czasu sprzedaży o 40%.

HOME STAGING zawiera w sobie koordynację trzech ważnych aspektów wiedzy, dotyczących samej nieruchomości, remontowania i renowacji, a także zasad projektowania i aranżacji.     Ideą HS jest nadanie wnętrzom uniwersalnego charakteru, wydobycie tego co warte podkreślenia i zaprezentowanie największych zalet, oraz schowaniu w tle tego wszystkiego, co wpływa na zniechęcenie potencjalnego nabywcy do złożenia oferty.

Wiadomo, jak stresujące może być poświęcenie czasu i pieniędzy na sprzedaż nieruchomości. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy fachowca, który dokona analizy nieruchomości, a następnie zorganizuje wszelkie potrzebne działania.

 

zakres oferty home staging

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z USŁUGI HOME STAGING

Każdy, kto myśli poważnie o sprzedaniu swojego domu, mieszkania czy innej nieruchomości, chciałby to zrobić możliwie najszybciej, bezstresowo, a także uzyskać satysfakcjonującą cenę.

Właściciele nieruchomości, którzy mają problemy ze znalezieniem klientów na swój nieruchomość, a także spotykają się z długotrwałą niemożnością sprzedaży lub wynajmu. Planują dopiero zamieszczenie ogłoszenia lub jeśli już gdzieś widnieje, nie wygląda zbyt ciekawie i nie przyciąga zainteresowanych.

Sprzedający mieszkanie lub dom, w którym jeszcze mieszkają, z ograniczonym funduszem, którzy nie chcą wykonywać żadnych większych prac remontowych, ale jednocześnie poprawić niskim kosztem estetykę wnętrza.

Inwestorzy, którzy nabyli nieruchomość kwalifikującą się do remontu, potrzebujący jej kompleksowego i szybkiego przygotowania do wynajmu.

Biura Nieruchomości i Pośrednicy Nieruchomości, którzy chcą uatrakcyjnić wygląd nieruchomości, wyróżnić swoją ofertę na tak bardzo konkurencyjnym rynku; móc z przyjemnością prezentować je potencjalnym nabywcom. Pragną podnieść jakość usług i zaoferować większą pomoc, jak również sprzedawać szybciej i za dobrą cenę, z zapewnieniem satysfakcji Swojej, Sprzedającego i Kupującego.

 

 

plany hs

ZALETY I KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

 1. Wiedza i doświadczenie - pozwalają na profesjonalną ocenę i zaproponowanie możliwie najlepszej strategii i efektywnego planu działania.
 2. Sprawna koordynacja nad realizacją, przyspieszająca moment, kiedy mieszkanie będzie gotowe do wynajmu – pozwala zaoszczędzić czas.
 3. Przewidywalność wydatków i planowanie wykorzystania minimum środków w krótkim czasie dla osiągnięcia maksimum efektu, pozwala na uniknięcie przeinwestowania.
 4. Dostarczenie pośrednikom nieruchomości rzetelnej opinii i możliwości udzielenia rady sprzedającym o ewentualnych zmianach i usprawnieniach.
 5. Wyróżnienie oferty na portalach – zwiększenie konkurencyjności oferty i przyciągnięcie bardziej wymagających poszukujących.
 6. Maksymalizacja atrybutów i poprawa atrakcyjności nieruchomości – przyciągnięcie uwagi i zwiększenie ilości chętnych do osobistego odwiedzenia nieruchomości.
 7. Zwiększenie postrzeganej wartości nieruchomości – choć nie zwiększa rzeczywistej wartości to jednak wpływa na odbiór oglądających.
 8. Skrócenie czasu pozyskania nabywcy lub najemcy - uzyskanie wyższej ceny i szybki zwrot inwestycji.

 

 

ZAKRES OFERTY HOME STAGING

KONSULTACJA to osobista wizyta w mieszkaniu, domu, lokalu, który jest na sprzedaż lub na wynajem. Na spotkaniu oceniany jest stan faktyczny, analizowana funkcjonalność, spójność stylistyczna i kolorystyczna.
Celem jest ustalenie zakresu prac, strategii działania, określenie potencjalnych klientów, ustalenie koniecznych zmian dostosowanych do zakresu i możliwości finansowych.
W trakcie wizyty przedstawiane są wnioski i konkretne propozycje rozwiązań dotyczące: koniecznych napraw, prac porządkowych, doboru farb do odświeżenia ścian, tapet, mebli i dodatków dekoracyjnych itd.
Wnioski i zalecenia są spisane i przekazane w formie odręcznego raportu.
W przypadku decyzji Właściciela nieruchomości o samodzielnej realizacji projektu na podstawie dokładniejszych danych, w trakcie spotkania może być od razu wykonana inwentaryzacja pomiarowo-fotograficzna. Następnie sporządzany jest raport pisemny i kosztorys, które są przesłane drogą elektroniczną do 5 dni roboczych.

USŁUGA HOME STAGING to kompleksowe działanie obejmujące wszystkie etapy od początku do końca.

 1. Konsultację wstępną na wizycie w nieruchomości.
 2. Analizę i zakres zmian, ustalenie budżetu, plan strategii i projekt konkretnych działań.
 3. Inwentaryzację i rzut 2D wnętrz, raport pisemny z kosztorysem.
 4. Opracowanie listy wszystkich niezbędnych napraw.
 5. Zorganizowanie wykonawców prac specjalistycznych tj.: prace porządkowe, utylizacja, dezynsekcja, neutralizacja zapachów, prace remontowo-montażowe itd.
 6. Dobór i zakup wszystkich materiałów, farb, mebli, dodatków i dekoracji.
 7. Aranżację optymalnego ustawienia istniejących mebli i wyposażenia.
 8. Koordynację i nadzór nad wszystkimi pracami.
 9. Dekorację i ostateczne przygotowanie nieruchomości do prezentacji.
 10. Wykonanie sesji zdjęciowej pokazującej największe atuty nieruchomości.
 11. Przygotowanie planu z rzutem 2D wnętrz nieruchomości.
 12. Pomoc w przygotowaniu lub przygotowanie oferty sprzedaży nieruchomości.

Powyższy zakres prac jest propozycją, a ostatecznie jest to wynikowa rzeczywistych potrzeb i możliwości. Cena usługi HS jest wyceniana indywidualnie po analizie i ustaleniu zakresu, metrażu oraz czasu potrzebnego na organizację, koordynację i nadzór. Z uwagi na większy zakres i wynikający z tego dłuższy okres realizacji, warunkiem rozpoczęcia prac jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki.

 

hs1 plany

HS2 Mapki

DODATKOWE OPCJE

Indywidualnie i niezależnie można skorzystać z innych opcji jak wykonanie inwentaryzacji, sporządzenie planu 2D, raport pisemny, kosztorys, mapa terenu, sesja zdjęciowa i przygotowanie oferty.

INWENTARYZACJA to wykonanie pomiarów wnętrza nieruchomości oraz zrobienie roboczych zdjęć w istniejącym wnętrzu nieruchomości.

Jeśli Właściciel nieruchomości nie posiada aktualnego rzutu, pomiar jest potrzebny do określenia powierzchni w m2, każdego z pomieszczeń oraz całkowitej. Ponadto jest konieczny do stworzenia rzutu płaskiego 2D. Pomiar może być również wykonany przez właściciela we własnym zakresie. Jednakże przy realizacji projektu Home Staging konieczna jest weryfikacja, zwłaszcza kiedy w zakresie są prace remontowe.

PLAN 2D to płaski rysunek z rzutem nieruchomości, pokazujący układ na jednej lub kilku kondygnacjach mieszkania, lokalu lub budynku mieszkalnego. Na rzucie widać ogólny rozmiar, rozkład funkcjonalny pomieszczeń, otwory wejściowe, okna. Wykonane mogą być dwa rodzaje rzutów:

 • Schematyczny plan istniejącego wnętrza zawiera opis nazw pomieszczeń i powierzchnią w m2, tabela z zestawieniem pomieszczeń.
 • Plan funkcjonalny istniejącego wnętrza z poglądowym rozmieszczeniem wyposażenia i opisem.

Plan 2D stanowi dodatek wzbogacający ofertę, dając oglądającemu ogólny pogląd już na etapie wyszukiwania, przeglądania i porównywania ofert na portalach internetowych. Atutem jest również to, że potencjalny nabywca ma możliwość oceny pod kątem funkcjonalności i wyobrażenia sobie siebie jako użytkownika.

PLAN 3D to aksonometria z poglądowym rozkładem funkcjonalnym pokazująca możliwości aranżacji przestrzennej. Jeśli właściciel nieruchomości,
nie chce inwestować w zmiany typu Home Staging, ani ponosić kosztów remontu, ale chciałby mimo to uatrakcyjnić ofertę, można przygotować wizualizację 1-2 wybranych pomieszczeń.

RAPORT PISEMNY powstaje po konsultacji, w sytuacji decyzji Właściciela nieruchomości o samodzielniej realizacji zalecanych zmian w ramach konsultacji ustnej i potrzebie otrzymania dokładnych wskazówek. Przy wyborze pełnej usługi Home Staging stanowi integralną część całego pakietu.
Raport zawiera szczegółowe informacje na temat analizy stanu zastanego, diagnozę problemu i dokładne wytyczne, jakich zmian należy dokonać w nieruchomości, w tym propozycję dokonania koniecznych przeróbek i remontu, kolorystyki wnętrz, dekoracji, ustawienia mebli i innych sprzętów, listę koniecznych zakupów wraz ze zdjęciami mebli i wskazaniem sklepów.

KOSZTORYS jako dodatkowe uzupełnienie raportu, jest rzeczowo-finansowym zestawieniem kosztu wszystkich prac i działań. Zgodny ze strategią i ustalonym budżetem, kosztorys zawiera propozycje konkretnych materiałów i wyceny szacunkowe ewentualnych prac specjalistycznych. 
W etapie realizacji można wykorzystać dokładnie wszystkie propozycje lub część z nich wykonać we własnym zakresie jeśli to możliwe. Przy czym ważne jest trzymanie się przyjętej linii strategii i działań, które maja przecież przynieść określony efekt.

MAPA TERENU to opcja dla tych, których nieruchomości, które są sprzedawane razem z działką lub dla pokazania lokalizacji nieruchomości tj. mieszkanie czy lokal. Wykonywane są na podstawie otrzymanego adresu lub numeru działki oraz ogólnie dostępnych interaktywnych map.
Mapa jest wykonywana w dwóch opcjach graficznych:

 • Mapa schematyczna – uproszczony plan działki z zaznaczeniem jej granic, rozmiaru, znajdujących się na niej budynków, drogi wjazdowej, najbliższych ulic i działek.
 • Ortofotomapa – przetworzone zdjęcie lotnicze z przybliżeniem na teren działki nieruchomości, gdzie również można dodać wymiary działki.

SESJA ZDJĘCIOWA jako istotny wizualny element profesjonalnej oferty, który wyróżni nieruchomość pozytywnie się na tle innych i przyciągnie uwagę potencjalnych nabywców. Sesja jest wykonywana po zakończonej realizacji Home Staging z wykorzystaniem istniejącego wyposażenia i dodatkowych dekoracji tj. świeże kwiaty, owoce, wystrój stołu. 
Zdjęcia wykonywane są przez Vetrriano Design, profesjonalnym sprzętem fotograficznym, mają na celu stworzenie odpowiedniej ,,sceny’’ z uwzględnieniem pory dnia, właściwego doboru światła i odpowiedniego kadru.

Zakres sesji zdjęciowej:
Zdjęcia wnętrz nieruchomości – to 1-2 najkorzystniejsze ujęcia dla każdego pomieszczenia.
Zdjęcia zewnętrzne nieruchomości – to 3-6 ujęć budynku i działki.

KOSZTORYS jako dodatkowe uzupełnienie raportu, jest rzeczowo-finansowym zestawieniem kosztu wszystkich prac i działań. Zgodny ze strategią i ustalonym budżetem, kosztorys zawiera propozycje konkretnych materiałów i wyceny szacunkowe ewentualnych prac specjalistycznych. 
W etapie realizacji można wykorzystać dokładnie wszystkie propozycje lub część z nich wykonać we własnym zakresie jeśli to możliwe. Przy czym ważne jest trzymanie się przyjętej linii strategii i działań, które maja przecież przynieść określony efekt.

MAPA TERENU to opcja dla tych, których nieruchomości, które są sprzedawane razem z działką lub dla pokazania lokalizacji nieruchomości tj. mieszkanie czy lokal. Wykonywane są na podstawie otrzymanego adresu lub numeru działki oraz ogólnie dostępnych interaktywnych map.
Mapa jest wykonywana w dwóch opcjach graficznych:

 • Mapa schematyczna – uproszczony plan działki z zaznaczeniem jej granic, rozmiaru, znajdujących się na niej budynków, drogi wjazdowej, najbliższych ulic i działek.
 • Ortofotomapa – przetworzone zdjęcie lotnicze z przybliżeniem na teren działki nieruchomości, gdzie również można dodać wymiary działki.

SESJA ZDJĘCIOWA jako istotny wizualny element profesjonalnej oferty, który wyróżni nieruchomość pozytywnie się na tle innych i przyciągnie uwagę potencjalnych nabywców. Sesja jest wykonywana po zakończonej realizacji Home Staging z wykorzystaniem istniejącego wyposażenia i dodatkowych dekoracji tj. świeże kwiaty, owoce, wystrój stołu. 
Zdjęcia wykonywane są przez Vetrriano Design, profesjonalnym sprzętem fotograficznym, mają na celu stworzenie odpowiedniej ,,sceny’’ z uwzględnieniem pory dnia, właściwego doboru światła i odpowiedniego kadru.
Zakres sesji zdjęciowej:
Zdjęcia wnętrz nieruchomości – to 1-2 najkorzystniejsze ujęcia dla każdego pomieszczenia.
Zdjęcia zewnętrzne nieruchomości – to 3-6 ujęć budynku i działki.

PRZYGOTOWANIE OFERTY to pomoc dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą sami się zająć procesem sprzedaży bez pośredników.
Po analizie i zebraniu wszystkich istotnych elementów tj. opis nieruchomości, mapy, zdjęcia powstaje oferta w odpowiedniej formie edytowalnej z możliwością samodzielnego umieszczenia na portalach ogłoszeniowych lub z pomocą Vettriano Design.

 

home staging proces

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.