logo

 

CENNIK
PROJEKTOWANIA
WNĘTRZ

W OFERCIE STUDIA VETTRIANO DESIGN
ZNAJDZIESZ PAKIETY PROJEKTOWE
ZE STANDARDOWYM ZAKRESEM PRAC
ORAZ SZACUNKOWYM POZIOMEM
CENOWYM.

 

 

 

 

 

Wybierz i zamów

Pakiet z zakresem prac, który
najbardziej odpowiada Twoim
potrzebom.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz wątpliwości, która opcja
będzie dla Ciebie najlepsza.

Poproś o kontakt

W celu uzyskania indywidualnej
wyceny dopasowanej do Twojego
budżetu.

start cenaSTART

PROJEKT FUNKCJONALNY
Z INDYWIDUALNĄ ARANŻACJĄ
PRZESTRZENNĄ , WYPOSAŻENIEM
ORAZ INSTALACJAMI.

 • Projekt funkcjonalny wykonany na podstawie dostarczanego zrzutu pomieszczenia lub samodzielnie wykonanych pomiarów za pomocą przesłanej instrukcji.
 • Propozycje aranżacji przestrzennej w 2 – 3 wariantach na rzucie z góry 2 D.
 • Projekt usunięcia , przesunięcia lub dodania nowych ścian i przegród.
 • Projekt rozmieszczenia mebli i wyposażenia.
 • Projekt sufitów, oświetlenia i instalacji elektrycznej.
 • Projekt instalacji wod-kan, CO.
 • 2 spotkania projektowe i nielimitowane konsultacje. Przy projekcie online, bezpłatne konsultacje i nielimitowany kontakt przez mail, komunikatory typu Skype, Messenger.
 • Widoki ścian ze szczegółami ( za dodatkową opłatą ).

express cenaEXPRESS

SZYBKA ARANŻACJA,
METAMORFOZA, ODŚWIEŻENIE
WNĘTRZA LUB NADANIE MU
NOWEGO CHARAKTERU.

 • Aranżacja materiałowo- kolorystyczna na podstawie zdjęć i dostarczonych ogólnych wymiarów wnętrza.
 • Schemat estetyki : 2 zestawienia Moodboards ( kolaż z aranżacją ) dla każdego pomieszczenia.
 • Propozycja konkretnego wyposażenia tj. meble, materiały wykończeniowe, dekoracje.
 • Lista zakupów : zestawienie wszystkich proponowanych elementów wyposażenia z podaniem ilości, marki producenta, ceny i źródła zakupu.
 • 2 spotkania projektowe i nielimitowanie konsultacje. Przy projekcie on-line bezpłatne konsultacje i nielimitowany kontakt przez mail, komunikatory typu Skype, Messenger.

komfort cenaKOMFORT

PROJEKT FUNKCJONALNY I
KONCEPCYJNY Z OGÓLNĄ IDEĄ
WYPOSAŻENIA, STYLISTYKI I
KOLORYSTYKI WNĘTRZA.

 • Inwentaryzacja pomiarowo – fotograficzna lub przesłanie instrukcji samodzielnego wykonania przy współpracy projektów on-line .
 • Projekt funkcjonalny : wyburzenia i przesunięcia, dodanie nowych ścian, podłogi, sufity, oświetlenie i elektryka, instalacje wod-kad, CO. Rozplanowanie mebli, wyposażenie łazienki i kuchni w 2-3 warianty na rzucie 2D.
 • Schemat estetyki : 2 zestawienia Moodboardu ( kolaż z aranżacją ) dla każdego pomieszczenia z propozycją wyposażenia, materiałów i kolorystyki.
 • Projekt koncepcyjny z wybranym rodzajem stylistyki, wyposażenia, indywidualnych mebli, kolorystyką.
 • Wizualizacje 3D dla wybranych pomieszczeń, uwzględniające wybraną stylistykę , materiały i kolory.
 • Doradztwo zakupowe : 2-3 spotkania materiałowe, wizyty w sklepach i salonach przy projekcie realizowanym do 30 km od Krakowa. Przy projekcie on-line, propozycje konkurencyjnych rozwiązań i dostawców, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz internetowych.
 • Szacunkowy kosztorys ze specyfikacją wyposażenia, wykończenia, dekoracji i sugestią źródła zakupu.
 • Pakiet dokumentacji projektowej : projekt funkcjonalny, koncepcyjny, wizualizacje i kosztorys.
 • 2-3 spotkania projektowe i nielimitowane konsultacje. Przy projekcie on-line, bezpłatne konsultacje i nielimitowany kontakt przez mail, komunikatory typu Skype, Messenger.

starPEŁNY NADZÓR AUTORSKI
NAD REALIZACJĄ PROJEKTU

 • Kontrola przebiegu wszystkich prac i zgodności z projektem.
 • Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.
 • Realizacja zamówień i koordynacja dostaw.
 • Wizyty na budowie wg uzgodnionego harmonogramu.
 • Nadzorowanie prac instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych.
 • Uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac.

premium cenaPREMIUM

PROJEKT KOMPLEKSOWY Z
PAKIETEM WYKONAWCZYM ;
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Z OPCJĄ
PEŁNEGO NADZORU AUTORSKIEGO.

 • Inwentaryzacja pomiarowo – fotograficzna lub przesłanie instrukcji samodzielnego wykonania przy współpracy projektów on-line .
 • Projekt funkcjonalny : wyburzenia i przesunięcia, dodanie nowych ścian, podłogi, sufity, oświetlenie i elektryka, instalacje wod-kad, CO. Rozplanowanie przestrzenne mebli, nietypowych zabudów, w tym wyposażenie łazienki i kuchni.2-3 warianty do wyboru na rzucie 2D.
 • Schemat estetyki : propozycje Moodboardu, wizualizacje 3D.
 • Projekt koncepcyjny z wybranym rodzajem stylistyki, wyposażenia, indywidualnych mebli, kolorystyką.
 • Doradztwo zakupowe : 4-5 spotkań materiałowych, wizyty w sklepach i salonach przy projekcie realizowanym do 30 km od Krakowa. Przy projekcie on-line, propozycje konkurencyjnych rozwiązań i dostawców, dostępnych w sklepach stacjonarnych oraz internetowych i sugestią źródła zakupu.
 • Projekt wykonawczy wybranego wariantu wnętrza : rzuty, widoki ścian, przekroje, detale, projekty nietypowych mebli i zabudów. Opis wszystkich przyjętych rozwiązań, elementów wykończenia i wyposażenia.
 • Specyfikacje branżowo – techniczne : budowlane, instalacyjne, elektryczne, CO, wod-kan, stolarze, rysunki dla dostawców i wykonawców.
 • Wyceny materiałowo – wykonawcze : propozycje, ofertowanie, negocjowanie, pomoc w wyborze wykonawców i dostawców, pakiet wycen.
 • Kosztorys : uwzględniający budżet projektu.
 • Harmonogram realizacji i wdrożenia projektu.
 • Nadzór autorski cząstkowy : 3 wizyty na budowie.
 • Nielimitowane spotkania projektowe i konsultacje lub konsultacje on – line.


WYCENA
INDYWIDUALNA

 • PROJEKT ŁAZIENKI
 • PROJEKT KUCHNI
 • PROJEKT NIETYPOWYCH MEBLI
 • PEŁNY NADZÓR AUTORSKI

 

 logo

 

CENNIK
HOME STAGING

W OFERCIE STUDIA VETTRIANO DESIGN
ZNAJDZIESZ PAKIETY USŁUG HOME STAGING,
OD SZYBKIEJ KONSULTACJI DO KOMPLEKSOWEJ
POMOCY Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWYCH
OPCJI, JAK RÓWNIEŻ SZACUNKOWY POZIOM
CENOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ INDYWIDUALNEJ
NEGOCJACJI.

 

 

 

 

 

Wybierz i zamów

Pakiet z zakresem prac, który
najbardziej odpowiada Twoim
potrzebom.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz wątpliwości, która opcja
będzie dla Ciebie najlepsza.

Poproś o kontakt

W celu uzyskania indywidualnej
wyceny dopasowanej do Twojego
budżetu.

 

KONSULTACJA

konsultacja cenaSPOTKANIE I KONSULTACJA
NA MIEJSCU NIERUCHOMOŚCI
LUB KONTAKT ON-LINE; Z OPCJĄ
RAPORTU PISEMNEGO.

 • Konsultacja podczas bezpośredniego spotkania na terenie nieruchomości lub na podstawie przesłanych zdjęć
 • Analiza stanu obecnego oraz spójności stylistyczno-kolorystycznej.
 • Omówienie potrzeb potencjalnych Klientów docelowych, określenie wad i zalet nieruchomości.
 • Propozycja zmian w pomieszczeniach i wskazanie prac koniecznych do wykonania.
 • Przedstawienie planu przygotowania nieruchomości do wynajmu lub sprzedaży.
 • Sesja zdjęciowa.
 • Plan 2D/3D, geomapa ( opcje dodatkowe).
 • Przygotowanie oferty do sprzedaży / najmu, publikacja oferty ( opcje dodatkowe).

 

raport pisemny cena

OPCJA EXTRA gwiazdka
RAPORT PISEMNY

RAPORT SPORZĄDZONY NA
PODSTAWIE WCZEŚNIEJSZEJ
KONSULTACJI, DAJĄCY MOŻLIWOŚĆ
SAMODZIELNEJ REALIZACJI
PROJEKTU HS

 • Opis istniejącego stanu nieruchomości
 • Zdjęcia pomieszczeń, infrastruktury, budynku z zewnątrz, pokazujące lokalizacją i sąsiedztwo nieruchomości.
 • Propozycje zmian, plan działania z sugestią konkretnego wyposażenia i dekoracji.

 

express cena

EXPRESS HS

EKSPRESOWA USŁUGA
STYLIZACJI NIERUCHOMOŚCI,
KTÓRA JEST W DOBRYM STANIE
TECHNICZNO-WIZUALNYM I NIE
WYMAGA REMONTÓW I GRUNTOWNYCH
PRAC PORZĄDKOWYCH.

 • Konsultacja na terenie nieruchomości lub na podstawie przesłanych zdjęć.
 • Analiza stanu istniejącego, propozycja planu działania z kosztorysem.
 • Wskazanie zbędnych mebli i wyposażenia.
 • Lista prac porządkowych i niezbędnych napraw.
 • Propozycja zakupu dodatkowych elementów dekoracyjnych.
 • Inscenizacja z wykorzystaniem odpowiedniego oświetlenia
 • Sesja zdjęciowa.
 • Plan 2D/3D, geomapa ( opcje dodatkowe).
 • Przygotowanie oferty do sprzedaży / najmu, publikacja oferty ( opcje dodatkowe).

 

oferta cena

OPCJA EXTRA gwiazdka
SPORZĄDZENIE
OFERTY

PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANA
OFERTA SPRZEDAŻY, GOTOWA DO
ZAMIESZCZENIA NA PORTALACH
OGŁOSZENIOWYCH W INTERNECIE

 • Oferta sprzedaży przygotowana po metamorfozie nieruchomości lub na podstawie przesłanych zdjęć.
 • Atrakcyjny opis nieruchomości ( lokalizacja, wielkość, standard wykończeń i wyposażenia, itd.).
 • Podkreślenie atutów i możliwości.
 • Galeria zdjęć pomieszczeń oraz zewnętrznej infrastruktury i otoczenia budynku.
 • Sesja zdjęciowa, plan 2D/3D, geomapa( opcje dodatkowe).

 

standard cena

STANDARD HS

REALIZACJA I NADZÓR
PROJEKTU HOME STAGING
DLA
NIERUCHOMOŚCI
WYMAGAJĄCEJ,

GRUNTOWNEGO REMONTU I
WIĘKSZEGO ZAKRESU DZIAŁAŃ.

 • Spotkanie i konsultacje na miejscu lub współpraca on-line.
 • Audyt nieruchomości: pomiary na miejscu i analiza lub na podstawie przesłanych zdjęć i informacji
 • Ustalenie priorytetów i celów, propozycja najkorzystniejszych rozwiązań.
 • Plan działań: kosztorys i harmonogram prac.
 • Wdrożenie i koordynacja zmian.
 • Nadzór autorski nad wykonaniem.
 • Stylizacja i dekoracja.
 • Sesja zdjęciowa.
 • Plan 2d inwentaryzacyjny z opisem, geomapa.
 • Przygotowanie oferty sprzedaży z opisem oraz
  publikacja na portalach internetowych.
 • Plan 3D, wizualizacje ( opcje dodatkowe).

 

indywidualna cena

POZOSTAŁE gwiazda
OPCJE EXTRA

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE
STANDARDOWĄ OFERTĘ
LUB
JAKO USŁUGA
INDYWIDUALNA,

NIEZALEŻNA OD OFERTY
VETTRIANO DESIGN

 • PLAN NIERUCHOMOŚCI na rzucie 2D lub widok aksonometryczny 3D.
 • WIZUALIZACJE 3D z ujęciem perspektywicznym wybranych pomieszczeń, pokazujące możliwości aranżacyjne.
 • GEOMAPA terenu nieruchomości.
 • SESJA ZDJĘCIOWA przygotowanych do sprzedaży wnętrz; zewnątrz budynku i terenu, na którym znajduje się nieruchomość.

 

 

 logo

 

CENNIK
DORADZTWA
ZAKUPOWEGO

W OFERCIE STUDIA VETTRIANO DESIGN
ZNAJDZIESZ PAKIETY USŁUG DORADZTWA
DOTYCZĄCEGO ZAKUPÓW DEDYKOWANYCH
WYPOSAŻENIU, WYKOŃCZENIU I DEKORACJI
WNĘTRZ.

 

 

 

 

 

Wybierz i zamów

Pakiet z zakresem prac, który
najbardziej odpowiada Twoim
potrzebom.

Dowiedz się więcej

Jeśli masz wątpliwości, która opcja
będzie dla Ciebie najlepsza.

Poproś o kontakt

W celu uzyskania indywidualnej
wyceny dopasowanej do Twojego
budżetu.

DORADZTWO
ON-LINE

konsultacja cenaKONSULTACJA I DORADZTWO
DOTYCZĄCE MEBLI, ARTYKUŁÓW
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, DEKORACJI,
DZIEŁ SZTUKI, REALIZOWANE DROGĄ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 • Porady dotyczące marek i konkretnych produktów, propozycje miejsc zakupu.
 • Porównania cenowe na podstawie ofert ze sklepów internetowych i stacjonarnych.
 • Zestawienia ofertowe z propozycjami do wyboru, linki do stron i katalogów, zdjęcia z opisem podstawowych parametrów.
 • Pośrednictwo w zakupie i finalizacji transakcji.
 • Rysunki dla podwykonawców, rzuty i widoki z rozmieszczeniem funkcjonalnym wyposażenia, wyliczenie powierzchni, ilości do wycen kosztorysowych.
 • Moodboards z aranżacją materiałowo-kolorystyczną, wizualizacje 3d uwzględniające schemat estetyki.

 

 • USŁUGI DODATKOWE SĄ WYCENIANE INDYWIDUALNIE.
 • OSTATECZNA CENA zależy od zakresu konsultacji i ilości produktów.
  MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY przy większej ilości produktów.

PERSONALNA
ASYSTA

express cenaKONSULTACJA I DORADZTWO
DOTYCZĄCE MEBLI, WYPOSAŻENIA
ORAZ ARTYKUŁÓW DEKORACYJNYCH,
REALIZOWANE PODCZAS WSPÓLNYCH
WIZYT W SKLEPACH STACJONARNYCH.

 • Spotkanie wstępne i wizyty w rekomendowanych sklepach stacjonarnych oraz salonach wyposażenia wnętrz.
 • Propozycje konkretnych produktów, pomoc w wyborze wykończenia na podstawie katalogów, wzorników, próbek oraz gotowych aranżacji ekspozycyjnych.
 • Pomoc w uzyskaniu wszystkich informacji dotyczących m.in. szczegółów technicznych, cen i warunków handlowych, kosztów dostawy i montażu, gwarancji.
 • Raport pisemny po spotkaniu z zestawieniem proponowanych lub wybranych produktów, zawierający informacje o produkcie, cenie i miejscu sprzedaży.
 • Rzuty funcjononalne, widoki ścian, moodboards z aranżacją materiałowo-kolorystyczną, wizualizacje 3d uwzględniające schemat estetyki.

 

 • USŁUGI DODATKOWE SĄ WYCENIANE
  INDYWIDUALNIE.
 • od 250zł ( cena brutto z 23% VAT )
  za pierwszą godzinę spotkania na terenie Krakowa.
  50zł ( cena brutto z 23% VAT )
  za każdą następną godzinę podczas 1 spotkania
  na terenie Krakowa
 • DOJAZD DO KLIENTA LUB SKLEPU
  50zł ( cena brutto z 23% VAT ) na terenie Krakowa.
  1,72zł (cena brutto z 23% VAT ) za 1 km poza Krakowem

KOMPLEKSOWE
DORADZTWO

standard cenaPEŁNA OBSŁUGA ZAKUPOWA
CAŁEGO PROCESU ( KONSULTACJE,
RYSUNKI POMOCNICZE, KOSZTORYS,
REALIZACJA ), ZGODNIE Z
USTALONYM ZAKRESEM DZIAŁAŃ.

 • Doradztwo i bezpośrednie spotkania i wizyty w sklepach, pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji lub współpraca on-line.
 • Moodboards z aranżacją materiałowo- kolorystyczną, wizualizacje 3D.
 • Rzuty i widoki ścian z rozmieszczeniem funkcjonalnym wyposażenia, wyliczenia powierzchni i ilości do wycen kosztorysowych.
 • Zestawienie ofertowe z propozycjami konkretnych produktów do wyboru, linki do stron i katalogów, zdjęcia z opisem podstawowych parametrów.
 • Harmonogram realizacji działań i kosztorys uwzględniający ustalony budżet.
 • Pomoc w finalizacji transakcji zakupowych, wsparcie w negocjacjach z dostawcami i wykonawcami.
 • Organizacja dostawy zamówień: transportu, wniesienia, rozpakowania i montażu na miejscu inwestycji.
 • Nadzór autorski nad realizacją, kontrola nad dostawami i montażami.

 

 • OSTATECZNA WYSOKOŚĆ
  WYCENY INDYWIDUALNEJ, ZALEŻY OD:
  1. Ilości produktów.
  2. Zakresu koniecznych działań.
  3. Rodzaju wybranej współpracy: bezpośrednia w
  Krakowie lub poza Krakowem; online;
  bezpośrednia + online).