CENNIK USŁUG PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Vettriano Design logo

 

Etapy projektowe Etap 1 Etapy 2-3 Etapy 2-4
Rodzaje projektów  START PROJEKTU  PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT ZAAWANSOWANY PROJEKT WYKONAWCZY  PROJEKT KOMPLEKSOWY
  Spotkanie wstępne Ogólna idea i pomysł na wnętrze Projekt koncepcyjny + materiały, wyceny, kosztorys Projekt zawaansowany + dokumentacja techniczna Pełny zakres projektu wnętrz + zarządzanie projektem
Cena

bezpłatny

 60-100zł/m2
*Kuchnie i łazienki wycena indywidualna

110-130zł/m2
*Kuchnie i łazienki wycena indywidualna

140-170zł/m2
*Kuchnie i łazienki wycena indywidualna

300-500zł/m2
Cena ostateczna zależna od zakresu prac i czasu realizacji

Termin realizacji  3-5 dni roboczych 5-8 dni roboczych   do 30 dni roboczych  do 50 dni roboczych  Czas realizacji zależy od zakresu i harmonogramu prac
 Etap 1          
Spotkanie, audyt, analiza potrzeb, zdefiniowanie zakresu,  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
 Oferta, umowa  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
 Studium wykonywalności projektu          Jako opcja
 Etap 2          
Inwentaryzacja pomiarowo- fotograficzna       ✔   ✔   ✔
Rzut i widoki inwentaryzacyjne       ✔   ✔   ✔
3 warianty koncepcyjne 2D z układem funkcjonalnym   Na podstawie dostarczonego rzutu z wymiarami. Opcjonalnie dostępna do inwentaryzacji   ✔   ✔   ✔
Schemat funkcjonalno-estetyczny z zestawieniem inspiracji stylistycznych     ✔   ✔   ✔   ✔
Projekt koncepcyjny wybranego wariantu wnętrza: rzut funkcjonalny, widoki ścian, opis przyjętych rozwiązań elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza     ✔   ✔   ✔   ✔
Poglądowa wizualizacja 3D pomieszczenia   3 ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja 3 ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja 3 ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja 3 ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja
Uszczegółowiony projekt koncepcyjny pod kątem rodzaju wyposażenia, kolorystyki i wykończenia    ✘   ✔   ✔   ✔
Fotorealistyczna wizualizacja 3D pomieszczenia    ✘ Dla 2-3 pomieszczeń, ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja Dla 2-3 pomieszczeń, ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja Dla 2-3 pomieszczeń, ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja
Wstępna propozycja wykonawców i dostawców      ✔  ✔  ✔
Wykaz materiałów, wyceny szacunkowe      ✔   ✔  ✔
Kosztorys wstępny      ✔  ✔  ✔
 Etap 3          
Projekt zaawansowany z wybranym rodzajem stylistyki, wyposażenia, indywidualnych mebli, kolorystyką        ✔  ✔
Ostateczne fotorealistyczne wizualizacje       Dla 2-3 pomieszczeń, ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja Dla 2-3 pomieszczeń, ujęcia perspektywy, 1 aksometria. Dodatkowe wizualizacje jako opcja
Specyfikacje branżowo-techniczne: budowlane, instalacyjne, elektryczne, CO, wod-kan, stolarze, dostawcy        ✔  ✔
Projekt wykonawczy wybranego wariantu wnętrza: rzuty, przekroje, widoki ścian, opis wszystkich przyjętych rozwiązań elementów wykończeniai wyposazenia wnętrza        ✔  ✔
Ofertowanie i ostateczny wybór wykonawców i dostawców, pakiet wycen      ✔  ✔
Kosztorys      ✔  ✔
Wstępny harmonogram rzczow-finansowy realizacji       ✔  ✔
 Etap 4          
Realizacja zamówień        ✔
Harmonogram realizacji        ✔
Koordynacja dostaw        ✔
Pełny nadzór autorski      3 wizyty na budowie  ✔
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na przebiegiem wszystkich prac      ✘ Jako opcja
Odbiory      ✘ Jako opcja
Rozliczenia z podwykonawcami   Jako opcja
Raport końcowy   Jako opcja
Spotkania projektowe   2 2 3-4 4-8
Spotkania materiałowe, wizyty w sklepach   2 3-4 4-8
Rabat          
Przy projektowanej powierzchni powyżej 100m2      5%  10%  10%-12%
Przy zakupie mebli i wyposażenia        3%-10%  3%-10%
 Uwagi *Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych wnętrz, zakresu i formy projektu oraz wymagań inwestora. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W cenniku podano kwoty brutto, z podatkiem VAT 23% dla usług projektowych.

 

 

CENNIK DODATKOWYCH USŁUG PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Vettriano Design logo

 

  Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4
Rodzaj usługi KONSULTACJA INWENTARYZACJA WIZUALIZACJA NADZÓR AUTORSKI
 Opis

1. Konsultacja projektowa w miejscu projektowanej przestrzeni.

2. Konsultacja materiałowa w sklepie, w salonie wyposażenia wnętrz.

3. Konsultacja on-line.

4. Konsultacja jako integralna część usług projektowych.

1. Wizyta na miejscu inwestycji jako niezależna usługa.

2. Inwentaryzacja jako integralna część usługi projektowania wnętrz

1. Wizualizacja wnętrz 3D , jako element uzupełniający pakiety projektowe.

2. Wizualizacja poglądowa z uwzględnieniem funkcji.

2. Wizualizacja 3D fotorealistyczna z uwzględnieniem funkcji, materiałów i kolorystyki.

3. Wizualizacja przekroju mieszkania, domu, lokalu. 

1. Nadzór autorski nad realizacją projektu.

2. Odbiory dostaw i prac remontowo-wykończeniowych.

 Zakres

Doradztwo w zakresie aranżacji, stylizacji, planowania prac remontowych oraz wszelkich innych problemów.
Propozycja zmian i rozwiązań. Lista sugerowanych zmian i prac.
Odręczny szkic planu pomieszczenia lub perspektywa danego miejsca.

Wykonanie pomiarów istniejącego wnętrza wraz elementami skladowymi typu wejścia, okna, wnęki, kolumny, schody itd..
Wykonanie zdjęć.
Wykonanie pomiarów lokalizacji instalacji elektrycznych, wod-kan, co. Rzut i widoki ścian inwentaryzacyjne z uwzględnieniem wszystkich ważnych dla projektowania elementów i instalacji.

Wizualizacja wykonana na podstawie dostarczonego rzutu lub na podstawie usługi inwentaryzacji.
1.Wizualizacja poglądowa pokazująca układ ogólny funkcjonalny,bez materiałów i kolorów.
2.Wizualizacja fotorealistyczna z układem funkcjonalnym, całkowitą aranżacją, propozycją stylistyki, wykończenia i kolorystyki.
3.Wizualizacja poglądowa przekroju.
4. Wizualizacja fotorealistyczna przekroju.
Nadzór autorski Architekta Wnętrz nad zgodnością realizacji inwestycji zgodnie z projektem.
Wizyty na budowie
Informacja o niezgodnościach, wadach lub zagrożeniach.
Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.
Odbiory – uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem wnętrz
Przygotowanie dokumentacji Odbior czejOdbiór wykonanych prac i podpisanie protokołów odbioru.
 Cena  

150 zł - 300zł na terenie Krakowa, poza Krakowem wycena indywidualna

Konsultacje on-line, wycena indywidualna w zależności od zakresu konsultacji

 

8 - 20zł / m2 / W zależności od stopnia skomplikowania i zakresu inwatyryzacji.

W opcji jako usługa indywidualna, nie związana z projektem wnętrz, minimalna wartość zamówienia 350zł. Mniejsze powierzchnie wycena indywidualna.

1. 200 - 300zł / Wizualizacja poglądowa, 1 pomieszczenie, 2 rendery z różnych ujęć.

2. 300 - 500zł / Wizualizacja fotorealistyczna, 1 pomieszczenie, 2 rendery z różnych ujęć.

3. 180 zł x ilość pomieszczeń / Wizualizacja poglądowa przekroju / 2 rendery .

4. 280 zł x ilość pomieszczeń / Wizualizacja fotorealistyczna przekroju/ 2 rendery.

250 zł / Nadzór, 1 wizyta
350 zł / 1 Odbiór + dokumentacja odbiorcza.
3 wizyty nadzoru autorskiego w standardzie projektu wykonawczego i kompleksowego.
 Czas Realizacji 1 Konsultacja / 1 dzień rob. / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00 Pomiar/ 1 dzień rob./ pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00 Rysunki inwentaryzacyjne 3 -5 dni rob. 5-15 dni rob., w zalezności od rodzaju, zakresu i ilości wizualizacji Nadzór , Odbiór / 1 wizyta / 1 dzień rob./ pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00 . W przypadku większej ilości odbiorów w 1 dniu, każdy jest liczony jednostkowo.
Uwagi * Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W cenniku podano kwoty brutto, z podatkiem VAT 23%.

 

 

CENNIK HOME STAGING

Vettriano Design logo

 

  Etap 1 Etap 2 Etap 3
  KONSULTACJA HS
KONSULTACJA HS + RAPORT REALIZACJA HS STANDARD
Opis Spotkanie i konsultacja na miejscu nieruchomości Spotkanie i konsultacja na miejscu nieruchomości z raportem pisemnym Realizacja projektu Home Staging zgodnie z planem
Zakres Analiza stanu obecnego oraz funkcjonalności, spójności stylistycznej i kolorystycznej.Rozmowa o potencjalnych docelowych klientach, wadach i zaletach nieruchomości.Propozycja zmian w pomieszczeniach.Wskazanie prac koniecznych do wykonania.Przedstawienie planu działania przygotowania nieruchomości. Konsultacja na terenie nieruchomości.Analiza stanu obecnego i możliwości czasowo-finansowych. Ustalenie potencjalnych nabywców i ich preferencji.Inwentaryzacja pomiarowo-fotograficzna.Plan przygotowania ( wskazanie działań priorytetowych, koniecznych napraw i prac porządkowych)Propozycja stylistyki, materiałów, dekoracji.Raport pisemny z opisem stanu zastanego, propozycją zmian, planem działania i szacunkowym kosztorysem. Konsultacja.
Analizy i pomiary.
Uzgodnienie priorytetów i celów.
Wybór najbardziej korzystnych rozwiązań.
Plan działań, kosztorys. Harmonogram prac.
Wdrożenie i koordynacja zmian.
Nadzór nad wykonaniem.
Sesja zdjęciowa
 Cena

300zł pow. > 50m2
400zł pow. > 100m2
wycena indywidualna > 100m2

550zł pow. > 50m2
650zł pow. > 100m2
wycena indywidualna > 100m2

Indywidualna wycena zależna od stanu nieruchomości, zakresu i czasu trwania prac realizacyjnych.
Czas Realizacji 1 Konsultacja / 1 dzień roboczy / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00 Konsultacja / 1 dzień roboczy / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00 . Raport do 5 dni roboczych 10-30 dni roboczych, w zależności od zakresu realizacji i harmonogramu prac.
  Etap 4 Etap 5 Etap 6
Rodzaj usługi HOME STAGING EXPRESS RAPORT HS PRZYGOTOWANIE OFERTY
Opis Ekspresowa usługa stylizacji nieruchomości, która jest w dobrym stanie techniczno-wizualnym, nie wymaga remontów i gruntownych prac porządkowych. Raport pisemny na podstawie wcześniejszej konsultacji, dający możliwość samodzielnej realizacji projektu HM Pełne przygotowanie oferty sprzedaży nieruchomości do zamieszczenia na portalach ogłoszeniowych. Oferta może się składać standardowo z opisu i zdjęć. Dodatkowo może zawierać plan i mapę terenu nieruchomości.
Zakres Konsultacja na terenie nieruchomości. Analiza i plan działania. Wskazanie usunięcia zbędnych mebli i wyposażenia. Wskazanie drobnych prac porządkowych Re-aranżacja istniejących mebli, wyposażenia i elementów dekoracyjnych. Zakup dodatkowych elementow dekoracyjnych. Inscenizacja z wykorzystaniem odpowiedniego oświetlenia. Sesja zdjęciowa Opis stanu zastanego nieruchomości. Plan 2D inwentaryzacyjny. Zdjęcia nieruchomości . Propozycja zmian. Plan działania. Szacunkowy kosztorys. Atrakcyjny opis nieruchomości Opis lokalizacji nieruchomości Opis standardu mieszkania Podkreślenie atutów i możliwości Galeria zdjęć wnętrz oraz pokazująca zewnętrzną część nieruchomości ( samego budynku i otoczenia).
* Plan 2D nieruchomości
* Przekrój 3D nieruchomości
* Mapa terenu, na którym jest nieruchomość
Cena

700zł / > 2 pomieszczenia
1000zł / 3 - 4 pomieszczeń
1500- 2000zł / < 5 pomieszczeń

450zł pow. > 50m2
600zł pow. > 100m2
wycena indywidualna > 100m2

od 350 zł oferta pisemna
od 450 zł oferta pisemna z zamieszczeniem
* 200zł - plan 2D / 2-3 pomieszczenia
* 300zł - plan 2D / 4-5 pomieszczeń
* Indywidualna wycena przekrój 3d
* 150zł mapa terenu nieruchomości

Czas Realizacji 1 -3 dni rob. / pn-pt. 9.00- 20.00 / 2-4 pom.
2 -3 dni rob. / pn-pt. 9.00- 20.00 / < 5 pom.

 

2-5 dni rob. / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00

1 -2 dni rob. / Oferta
1-3 dni rob. / Plan,
mapa pn-pt. 9.00 -20.00, sb. 9.00 - 14.00.

Uwagi

* Sesja zdjęciowa - 300zł ( 6-10 zdjęć)
* Prezentacja nieruchomości potencjalnym nabywcom - 250zł
* Powyższe ceny dotyczą usług na terenie Krakowa, poza Krakowem wycena indywidualna.

*Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W cenniku podano kwoty brutto, z podatkiem VAT 23%.

 

 

CENNIK DORADZTWA ZAKUPOWEGO

Vettriano Design logo

 

  Etap 1 Etap 2 Etap 3
Rodzaj usługi DORADZTWO ON-LINE
PERSONALNA ASYSTA KOMPLEKSOWE DORADZTWO
Opis Konsultacja i doradztwo zakupowe dotyczące mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, dekoracji, dzieł sztuki, realizowane drogą elektroniczną. Konsultacja i doradztwo zakupowe dotyczące mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, dekoracji, dzieł sztuki, realizowane podczas wspólnych wizyt w sklepach stacjonarnych. Pełna obsługa zakupowa obejmująca cały proces od konsultacji po realizację, zgodnie z ustalonym zakresem działań.
Zakres Porady dotyczące marek i konkretnych produktów, sugestie miejsc zakupu.
Porównania cenowe na podstawie ofert ze sklepów internetowych i stacjonarnych. Zestawienia ofertowe z propozycjami do wyboru, linki do stron, zdjęcia.
Pośrednictwo w zakupie i finalizacji transakcji.
*Jako dodatkowa opcja wykonanie rysunków dla podwykonawców, rzutów, widoków z rozmieszczeniem funkcjonalnym wyposażenia, wyliczenie powierzchni do wycen kosztorysowych.
Spotkanie wstępne i wizyty w rekomendowanych sklepach stacjonarnych i salonach z wyposażeniem.
Propozycja konkretnych produktów, pomoc w wyborze wykończenia na podstawie katalogów, wzorników, próbek, ekspozycji , gotowych aranżacji.
Pomoc w uzyskaniu wszystkich informacji dotyczących istotnych szczegółów technicznych, ceny i warunków handlowych, kosztów dostawy, gwarancji.
Atrakcyjny opis nieruchomości Opis lokalizacji nieruchomości Opis standardu mieszkania Podkreślenie atutów i możliwości Galeria zdjęć wnętrz oraz pokazująca zewnętrzną część nieruchomości ( samego budynku i otoczenia). 
* Plan 2D nieruchomości 
* Przekrój 3D nieruchomości 
* Mapa terenu, na którym jest nieruchomość
Cena

150 - 350zł / 1 produkt
Ostateczna cena zależna od zakresu konsultacji. Rabaty promocyjne dotyczące kosztu usługi :
5% > 5 produktów
10% > 10 produktów
*
Dodatkowe opcje wyceniane indywidualnie

250 zł / 1 godz. na terenie Krakowa, poza Krakowem wycena indywidualna.
PROMOCJA - 50zł / Każda następna godzina podczas 1 spotkania.
* Dodatkowe opcje wyceniane indywidualnie

Wycena indywidualna, zależna od ilości produktów, zakresu działania i ilości koniecznych spotkań.

Czas Realizacji 1 Konsultacja / 1 -3 dni rob. / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00. Przy większej ilości produktów czas realizacji może się wydłużyć. 1 Spotkanie/ 1 dzień rob. / pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00

Spotkania pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00. Ostateczny czas realizacji zależny od zakresu działań i terminów dostaw.

Uwagi

*Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania, zakresu i formy konsultacji oraz wymagań Zamawiającego. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W cenniku podano kwoty brutto, z podatkiem VAT 23%

 

 

CENNIK ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Vettriano Design logo

 

  Etap 1 Etap 2
Rodzaj usługi KONSULTACJA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Opis Konsultacja telefoniczna, drogą elektroniczną, spotkanie. Zarządzanie Projektem jako usługa uzupełniająca projekty z zakresu oferty VD, wspomagająca realizację projektu, właściwe zdefiniowanie potrzeb i ustalenie priorytetów, osiągnięcie zamierzonego celu w odpowiednim czasie i zgodnie z planowanym budżetem.
Zakres Ogólne informacje na temat Zarządzania Projektem oraz możliwości wykorzystania w przedsięwzięciach z zakresu oferty VD lub innych nietypowych. Projekty mogą mieć różny rozmiar, zakres i stopień skomplikowania. Dlatego nie każdy, będzie wymagał pełnego zakresu działań zarządzania projektem, na takim samym poziomie szczegółowości. Zdefiniowanie celu, założenia i zakresu projektu. Uzgodnienie i przygotowanie planu prac. Przygotowanie harmonogramu projektu. Oszacowanie kosztów i planowanie budżetu. Analiza i zarządzanie ryzykiem. Negocjacie z dostawcami i odbiory końcowe dostaw i realizacji. Koordynacja wspólpracy między stronami zaangażowanymi w projekt. Zarządzanie budżetem i kosztami projektu. Kontrola zgodności przebiegu projektu z harmonogramem. Monitorowanie statusu projektu i jakości wykonywanych działań. Zarządzanie dokumentacją projektu. Sporządzenie sprawozdania z wykonania projektu i rozliczenia.
Cena

Nieodpłatna

Jako usługa uzupełniająca kompleksowy projekt wnętrz - zgodnie z cennikiem Projektowania Wnętrz. W przypadku innych projektów - wycena indywidualna, zależna od wielkości i zakresu projektu.

Czas Realizacji pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00. pn-pt. 9.00 - 20.00, sb. 9.00 - 14.00. Czas realizacji zależny od rodzaju projektu, jego zakresu i harmonogramu działań.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.